• January, 2011
  • Viewing posts from January, 2011

    Rub-A-Dub Studio i tidningen Studio

    I tidningen Studio intervjuas Internal Dread och Rub-a-Dubs senaste tillskott Jonathan Soundberg om analog inspelning.